Advanced Fire Fighting (STCW)

STC B.V.

Type: Cursus / Sector(en): Zeevaart

Er is een strenge (inter-)nationale wet- en regelgeving voor de zeescheepvaart. Daarnaast  dienen trainingen voor zeevarenden met regelmaat te worden herhaald. Alle STCW trainingen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport / divisie scheepvaart.

De organisatie van brandbestrijding aan boord, plannen ter voorbereiding en uitvoering van procedures. Met specifieke aandacht voor:

 • Taakverdeling en verantwoordelijkheden;
 • Communicatie;
 • Leiding geven (brandploeg en algehele leiding);
 • Inwinnen van informatie/ beoordeling van de situaties/ nemen van beslissingen;
 • Samenwerking met wal brandblusorganisatie tijdens scheepsbrand;
 • Brandbestrijding m.b.t. gevaarlijke stoffen;
 • Technieken t.a.v. optimaal ventilatie beheer;
 • Laatste ontwikkelingen m.b.t. brandblusmiddelen en techniek;
 • Analyse van incidenten met brand aan boord van schepen;
 • Praktische oefeningen met specifieke aandacht naar de algemene leiding en brandblusploeg leiding en correcte uitvoering van procedures;
 • Stabiliteit;
 • Onderhoudsmanagement brandblus- en detectieapparatuur.

Vooraf insturen 

Eén pasfoto (naam + geb. datum op achterzijde noteren), uittreksel persoonsregister of uitvergrote kopie paspoort en een kopie van uw Basic Training certificaat.

Meenemen

Monsterboekje i.v.m. het afstempelen van de cursus, en een geldige medische zeevaart keuring.

Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.

Deze cursus kent een 5-jaarlijkse herhaling verplichting van die onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind. De cursus herhaling Advanced Fire Fighting wordt door STC B.V. seperaat of in combinatie met andere herhalingscursussen aangeboden.

Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW'78 certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. STC B.V. is door de Inspectie van Leefomgeving en Milieu erkend onder de instituutcode NL007.

Doelgroep

Kapiteins, stuurlieden en scheepswerktuigkundigen in de zeevaart., en een ieder die in het bezit is van het certificaat Basic Training.

Duur

4 dagen, de eerste 2 dagen theorie en vervolgens 2 dagen praktijk. Er zijn 2 groepen praktijk. Lestijden van 09.00 - 16.00 uur.

Aanmelden

Om in te, en een ieder die in het bezit is van het certificaat Basic Training.schrijven, neem contact op via deze link.