Basic Safety Training

Kros BV

Type: Cursus / Sector(en): Zeevaart

Deze cursus is bedoeld voor zeevarenden die te werk gesteld worden aan boord van zeegaande schepen en die in de scheepsorganisatie aangewezen veiligheidstaken hebben. Om voorbereid te zijn op noodsituaties moet elke opvarende een basis cursus volgens het internationale verdrag inzake minimum standaard eisen betreffende training, certificering en wachtlopen voor zeevarenden hebben gevolgd.

Doormiddel van deze cursus wordt de cursist getraind om in noodsituaties juist te kunnen handelen, om eerste hulp te verlenen en om beginnende branden te bestrijden.

In deze cursus komen de volgende aspecten aan bod: 

  • Medical emergency

Het snel en doeltreffend verlenen van eerste hulp en slachtoffervervoer aan boord van schepen, dit al dan niet in afwachting van de hulpverlening van wal. 

  • Fire prevention and fire fighting

Het kunnen uitvoeren van brandpreventie en brandbestrijding (beginnende brand) aan boord van schepen. Dit zowel tactisch als technisch.

  • Personel survival

Het beheersen van overlevingstechnieken om de kansen op overleven op zee (in het water of in een overlevingsvaartuig) tijdens noodtoestanden te vergroten. Geoefend wordt met de twee meest voorkomende situaties:

- Het overboord vallen;

- Een noodverlating (vaartuig)

  • Human behaviour

Doelgroep

Scheepsbemanning (vast, incidenteel en opstappers) 

Er zijn geen toelatingseisen of medische eisen.

Duur

5 dagen

Locatie

In overleg. Neem contact op via opleidingen@krosbv.nl

Kosten

1470,50 euro p.p.

Aanmelden

Mee te nemen: Monsterboekje/PSL, geldige ''Seafarer Medical Centificate', veiligheidsschoenen of -laarzen, zwemkleding en handdoek, schone kleren en ondergoed.