Basic Training (STCW)

STC B.V.

Type: Training / Sector(en): Zeevaart

Er is een strikte (inter-)nationale wet- en regelgeving voor de zeescheepvaart. Daarnaast dienen training voor zeevarenden met regelmaat te worden herhaald. Alle STCW trainingen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport / divisie scheepvaart.

De training is opgebouwd uit de modules Personal Survival Techniques, Elementary First Aid, Personal Safety and Social Responsibilities en Fire Prevention and Fire Fighting. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

  • Overlevingstechnieken;
  • Brandveiligheid en brandbestrijding;
  • Eerste hulp bij ongevallen;
  • Veilig werken;
  • Sociale verantwoordelijkheden.

De volgende praktijkonderdelen worden verzorgd:

  • Oefening met persoonlijke- en groepsreddingmiddelen;
  • Onderhoud veiligheidsmiddelen;
  • Brandweeroefeningen met brandweeruitrusting / perslucht en het gebruik van de vereiste blusmiddelen;
  • Oefeningen met betrekking tot noodprocedures;
  • Eerste hulpverlening en reanimatie.

Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. STC B.V. is door de Inspectie van Leefomgeving en Milieu erkend onder de instituutcode NL007.

Gedurende elke vijf aaneengesloten jaren dient u één jaar vaartijd te behalen om het certificaat geldig te houden.

Deze cursus kent een 5 jaarlijkse herhalingsverplichting van die onderdelen die moeilijk of niet aan boord kunnen worden getraind.

Meenemen: zwemkleding, overall of oude kleding, regenkleding.

Vooraf insturen: één pasfoto (naam + geb. datum op achterzijde noteren), keuringsbewijs lichamelijke keuring voor de zeevaart, uittreksel persoonsregister of uitvergrote kopie paspoort.

Het is van belang dat u op tijd de vereiste documenten inlevert anders kunnen wij helaas geen certificaat afgeven.

Doelgroep

Iedereen die wil gaan werken aan boord van een zeegaand schip dient in het bezit te zijn van een certificaat Basic Training.

Duur

4 dagen.

Lestijden van 08.30 - 17.00 uur.

Aanmelden

Om u aan te melden vindt u hier de contactgegevens.