Combi Basic Safety Training / Adv. Fire Fighting / Prof. in Survival Craft refresher (STCW)

STC B.V.

Type: Training / Sector(en): Zeevaart

Er is een strikte (inter-)nationale wet- en regelgeving voor de zeescheepvaart. Daarnaast dienen training voor zeevarenden met regelmaat te worden herhaald. Alle STCW trainingen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport / divisie scheepvaart.

Combi Basic Training/Adv. Fire Fighting/Prof. In Survival Craft refresher STCW section A VI-1, A VI-2-1 & A VI-3.

Herhaling en bijscholing van de onderdelen:

  • Theorie en praktijk Personnel Safety and Social Responsibility
  • Theorie en praktijk Elementary First Aid
  • Theorie en praktijk Survival Technics
  • Theorie en praktijk Fire Fighting

Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt het STCW certificaat 1)Refresher Basic Training, 2)Refresher Advanced Firefighting en 3)Refresher Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. STC B.V. is door de Inspectie van Leefomgeving en Transport erkend onder de instituutcode NL007.

Vooraf insturen: uittreksel persoonsregister of uitvergrote kopie paspoort en kopie geldig STCW Basic Training, Advanced Firefighting en Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats certificaat.

Doelgroep

Zeevarenden in het bezit van certificaat Basic Training, Advanced Firefighting en Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats die aan de 5 jaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen.

Duur

4 dagen.

Lestijden van 08.30-17.00 uur + 1 avond tot 20.30 uur

Aanmelden

Om u in te schrijven, klik hier voor de contactgegevens.