Combi Basic Training / Prof. in Survival Craft refresher (STCW)

STC B.V.

Type: Training / Sector(en): Zeevaart

Er is een strikte (inter-)nationale wet- en regelgeving voor de zeescheepvaart. Daarnaast dienen training voor zeevarenden met regelmaat te worden herhaald. Alle STCW trainingen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport / divisie scheepvaart.

Combi Basic Training & Proficiency in Survival Craft other than fast rescue boats refresher STCW section A VI-1 & A VI-2-1.

Herhaling en bijscholing van de onderdelen:

  • Theorie en praktijk Personnel Safety and Social Responsibility;
  • Theorie en praktijk Elementary First Aid
  • Theorie en praktijk Survival Technics

Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt het STCW certificaat 1)Refresher Basic Training, 2)Refresher Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. STC B.V. is door de Inspectie van Leefomgeving en Transport erkend onder de instituutcode NL007.

Vooraf insturen: uittreksel persoonsregister of uitvergrote kopie paspoort en kopie geldig STCW Basic Training en Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats certificaat.

Doelgroep

Zeevarenden in het bezit van certificaat Basic Training en Proficiency in survival craft other than fast rescue boats die aan de 5 jaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen.

Duur

3 dagen.

Lestijden van 08.30 - 17.00 uur.

Aanmelden

Om u in te schrijven, klik hier voor de contactgegevens.