IEC 60092 Ontwerpdeskundige Laagspanning Scheepvaart en Offshore

Quercus Technical Services B.V.

Type: Training / Sector(en): Offshore, Zeevaart

In de training ontwerpdeskundige laagspanning scheepvaart en offshore krijgt u inzicht en vaardigheden in het ontwerpen van veilige en bedrijfszekere elektrische installaties aan boord van schepen.

De training ontwerpdeskundige laagspanning scheepvaart & offshore bevat de volgende onderwerpen:

• Berekenen van belastingstromen
• Overstroombeveiligingen
• Kerndoorsnede van leidingen berekenen met de norm IEC 60092 en de tabellen van de classificatiebureaus
• Spanningsverlies
• Stroomstelsels
• Lengte van leidingen
• Kortsluitberekeningen gebaseerd op de norm IEC 61363
• Selectiviteit
• Schakelmateriaal

Doelgroep

De training ontwerpdeskundige laagspanning zeevaart en offshore is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij ingenieursbureaus, installatiebedrijven en de technische- of onderhoudsdienst van particuliere bedrijven en overheidsinstellingen. 

Voor het volgen van de training ontwerper elektrische installaties voor de zeevaart dient u te beschikken over een elektrotechnische vakopleiding op niveau 4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit niveau komt overeen met een middelbare elektrotechnische opleiding (mbo/ mts-e, tbi of tsi) maar kunt u ook bereiken met voldoende kennis en ervaring vanuit de praktijk.

Duur

7 dagen

Kosten

Om vrijblijvend een offerte aan te vragen, kunt u mailen naar sales@qts.nl

Aanmelden

Deze training is alleen op aanvraag beschikbaar. Om de training aan te vragen kunt u mailen naar sales@qts.nl
Meer informatie over de cursus vindt u hier