Projectmanagement module 3: Risicomanagement in projecten

Netherlands Maritime Technology

Type: Training / Sector(en): Zeevaart, Offshore, Havens, Jachtbouw, Binnenvaart, Scheepsbouw, Maritieme Toeleveranciers, Maritieme Dienstverlening, Visserij, Waterbouw, Watersport

Om een project succesvol uit te voeren is het tijdig herkennen van risico’s die zich kunnen voordoen van groot belang. Te vaak komt het voor dat er pas wordt gereageerd als de verstoring een daadwerkelijk probleem is geworden. Mogelijke gevolgen: een project wordt niet op tijd afgerond, overschrijdt het vastgestelde budget of de vastgestelde kwaliteitseis kan niet worden gerealiseerd.

Deelnemers zijn na deze training in staat tijdig preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat dergelijke risico’s manifest worden en een probleem gaan vormen.

Doel

Na afloop van de 2-daagse training bent u in staat om:

 • Aan de hand van verschillende technieken, risico’s in een project te identificeren en te beoordelen
 • Kosteneffectief maatregelen ter reductie van risico’s te bepalen
 • Risicobewustwording in de projectorganisatie op gang te brengen en daarover te communiceren
 • Zelf eenvoudige risico-analyses van projecten uit te voeren
 • Onderwerpen

  De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 • Identificatie van projectrisico’s in contractfase, engineeringfase, inkoopfase en productiefase
 • Beoordeling projectrisico’s
 • Wat zijn risicoscenario’s?
 • Wat zijn valkuilen in een project?
 • De module behandelt vervolgens de 3 aanpakken zoals die binnen project-risicomanagement worden gebruikt:

  1. De heuristieke aanpak

  Deze aanpak is gericht op de identificatie van projectrisico’s op basis van de aan- of afwezigheid van noodzakelijke randvoorwaarden en de maatregelen om projectrisico’s te voorkomen.

  2. De gefaciliteerde aanpak

  Deze aanpak is gericht op de identificatie van risico’s die op kunnen treden indien projectactiviteiten worden uitgevoerd of wanneer bepaalde beslissingen moeten worden genomen.

  3. De basisoorzaken analyse

  Deze aanpak is gericht op de identificatie van basisoorzaken in reeds uitgevoerde projecten om vervolgens risico’s in soortgelijke projecten tijdig te onderkennen en maatregelen voor het tegengaan van die risico’s te nemen.

  De training omvat 2 dagen, kent een sterk interactief karakter en bevat diverse praktijkoefeningen. Een syllabus met daarin de leerstof over risicomanagement, betrouwbaarheidsanalyses en de laatste ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement geldt ter ondersteuning van de training en kan worden gebruikt als naslagwerk.

  Deelnemers

  Minimaal 8, maximaal 12 personen

  Andere modules

  • Projectmanagement module 1: Maritiem projectmanagement (22, 23 september en 27 oktober)
  • Projectmanagement module 2: Communicatie in projectmanagement (6, 7 en 28 oktober)
  • Projectmanagement module 4: Project contractmanagement (8 en 9 december)

  Doelgroep

  De training is bestemd voor projectmanagers, aspirant-projectmanagers en projectmedewerkers, werkzaam in de maritieme industrie. Ook voor opdrachtgevers, leidinggevenden, accountmanagers en gebruikers van het projectresultaat is deze training interessant om zich beter bewust te zijn van hoe er met risico’s in projecten moet worden omgegaan. De training wordt verzorgd door Gerben Heslinga van Intermedion Organisatie Advies. Heslinga is expert op het gebied van risicoanalyse en risicobeoordelingen, het creëren van risicobewustwording en het bepalen van kosteneffectieve maatregelen voor risicoreductie.

  Duur

  De training vindt plaats op twee aaneengesloten dagen.

  Datum

  10 en 11 november 2016

  Locatie

  Willemswerf aan de Boompjes 40 in Rotterdam.

  Kosten

  leden € 950,- per module

  niet-leden € 1.200,- per module
  Benieuwd naar in-house mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met Netherlands Maritime Technology.
  De vermelde bedragen zijn inclusief materialen, naslagteksten en lunch, exclusief BTW.

  Aanmelden

  Om u aan te melden, klik hier