Projectmanagement module 4: Project contractmanagement

Netherlands Maritime Technology

Type: Training / Sector(en): Zeevaart, Offshore, Havens, Jachtbouw, Binnenvaart, Scheepsbouw, Maritieme Toeleveranciers, Maritieme Dienstverlening, Visserij, Waterbouw, Watersport

Laat geen rechten verloren gaan waar dat niet nodig is. Versterk uw onderhandelingspositie door kennis van contractmanagement en bespaar tijd en geld. Door het volgen van de training ‘Project contractmanagement’ bent u in staat om uw positie in eenvoudige vraagstukken ook juridisch in te schatten. Dit inzicht zal uw contact met de klant of wederpartij verhelderen en eenvoudiger maken.

Doel

Na afloop van de 2-daagse training bent u in staat om:

 • Met inzicht juridische valkuilen bij het sluiten, uitvoeren en afronden van contracten in de maritieme sector te vermijden
 • Basisbeginselen toe te passen zodat uw besluiten, briefjes en toezeggingen, niet verder gaan dan noodzakelijk
 • Al in een vroeg stadium juridische en technische onderdelen van het werk op elkaar af te stemmen en synchroon te laten lopen

 • Onderwerpen

  De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de training:

 • Het aanbod (de impact van de technische belofte)
 • Afstemming aanbod van interne en externe resources
 • Omschrijving van rechten en verplichtingen in contract en bestek
 • Algemene voorwaarden
 • Bankgarantie
 • Vertegenwoordiging
 • Afstemming subcontractors voor leveringen, garantie
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Contractmanagement tijdens uitvoering werk
 • Garantiewerk na oplevering
 • Het lesmateriaal bestaat uit een bundeling van een aantal relevante artikelen. In de ochtend wordt basale theorie op een levendige manier in vogelvlucht behandeld. Hierbij worden praktijksituaties uit de maritieme sector als voorbeeld gebruikt. In de middag van dag één wordt het onderhandelingstraject en het opschrijven van de rechten en plichten met casusposities met medecursisten doorlopen. In de middag van dag twee wordt aan de hand van een contract getoond hoe een contract voor de projectmanager juridisch handzaam kan worden gemaakt met behulp van een spoorboekje. Daarnaast wordt uitgelegd hoe in verschillende situaties van bijvoorbeeld vertraagde oplevering, wanprestatie subcontractor, uitblijven beslissingen koper, kan worden gereageerd zonder rechten prijs te geven.

  Deelnemers

  Minimaal 8, maximaal 12 personen

  Andere modules

  • Projectmanagement module 1: Maritiem projectmanagement (22, 23 september en 27 oktober)
  • Projectmanagement module 2: Communicatie in projectmanagement (6, 7 en 28 oktober)
  • Projectmanagement module 3: Risicomanagement in projecten (10 en 11 november)

  Doelgroep

  ‘Project contractmanagement’ is bij uitstek een training voor niet of nauwelijks juridisch geschoolde projectmanagers, inkopers en directies die zich actief bezighouden met het sluiten en/of uitvoeren van contracten. De training wordt verzorgd door Bas Ort, partner van Zwartbol Advocaten te Alblasserdam. Ort is gespecialiseerd in nationale en internationale contracts- en handelspraktijk en legal opinions in de maritieme, industriële en offshore sector. Hij is regelmatig docent bij inhouse cursussen voor clienten met als onderwerpen bijvoorbeeld “(Internationaal) Contracteren” en “Recht en Techniek, de wereld van de jurist en die van de ingenieur”.

  Duur

  Twee dagen, 09.00 – 17.00 uur

  Datum

  8 en 9 december 2016

  Locatie

  Willemswerf aan de Boompjes 40 in Rotterdam.

  Kosten

  leden € 950,- per module

  niet-leden € 1.200,- per module
  Benieuwd naar in-house mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met Netherlands Maritime Technology.
  De vermelde bedragen zijn inclusief materialen en naslagteksten, exclusief BTW. Voor de lunch wordt gezorgd.

  Aanmelden

  Om u in te schrijven, klik hier.