Scheepswerktuigkundige alle schepen

STC B.V.

Type: Opleiding / Sector(en): Zeevaart, Scheepsbouw

Er is een strikte (inter-)nationale wet- en regelgeving voor de zeescheepvaart. Daarnaast dienen training voor zeevarenden met regelmaat te worden herhaald. Alle STCW trainingen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport / divisie scheepvaart.

De lesstof bestaat uit algemene en technische onderdelen, zoals vermeld in het kwalificatiedossier vandeze opleiding. Deze worden in dagonderwijs klassikaal en tijdens de praktijklessen in groepsverbandaangeboden. Gedurende de opleiding worden regelmatig Proeven van Bekwaamheid (examens)afgenomen. De (geldige) STCW certificaten; Basic Training, Proficiency in survival craft and rescue boatsother than fast rescue boats, Advanced Fire Fighting, Medical First Aid, Medical Care en Designated security duties zijn verplichte certificaten voor het behalen van dit diploma. Indien u deze nietbezit kunt u tegen gereduceerd tarief aan deze trainingen deelnemen.

Onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV) waarin aan boord, onder begeleiding van de daarvoor aangewezen persoon (mentor), een BPV-boek wordt bijgehouden. De BPV dient volbracht te worden aan boord van een door VTL erkend leerbedrijf. Deze erkende leerbedrijven kunnen gevonden worden op www.stagemarkt.nl. Wij adviseren u om voor het begin van de opleiding een stageplaats te regelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats.

Na het met goed resultaat afsluiten van de Proeven van Bekwaamheid, de STCW-trainingen en deBeroepspraktijkvorming (BPV) ontvangt u het MBO niveau 3 diploma Scheepswerktuigkundige Kleine Schepen. Volgensartikel 17 Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart kunt u hiermee de volgende vaarbevoegdheidaanvragen:

 • wachtwerktuigkundige alle schepen;
 • tweede werktuigkundige schepen met minder dan 3.000 kW voortstuwingsvermogen;
 • tweede werktuigkundige alle schepen met de beperking tot aannemersmaterieel; en
 • wachtwerktuigkundige zeevisvaart


Bijzonderheden

Als de bijbehorende ervaring is opgedaan kunt u uiteindelijk de vaarbevoegdheid Hoofdwerktuigkundige alle schepen aanvragen.

Vooraf insturen:

 • 2 pasfoto’s (met naam en geboortedatum op achterkant);
 • Kopie paspoort;
 • Kopie geldig medisch keuringsbewijs zeevaart;
 • Kopieën van alle relevante diploma’s, cijferlijsten en certificaten;
 • Kopieën monsterboekje (blz. 1+2 en vaartijd) of vaartijdverklaring(en) (indien in bezit);
 • Kopie vaarbevoegdheidsbewijs.

Doelgroep

Zeevarenden die een bevoegdheid Scheepswerktuigkundige Alle Schepen willen verkrijgen.

De scheepswerktuigkundige alle schepen vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld stukgoed en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart, ferrysector en de passagiervaart.

De stuurman maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk van de scheepswerktuigkundige ligt op het technisch bedrijf en het onderhoud van het schip.

Duur

+/- 14 lesweken van maandag t/m vrijdag. Tevens enkele avonden en zaterdagen les.

Lestijden maandag t/m zaterdag van 08.30 uur - 16.15 uur. Lestijden avonden tot 22.00 uur.

Kosten

 • Opleidingskosten (STC B.V.);
 • Wettelijk lesgeld per schooljaar (DUO);
 • Boeken en materialen (Van Dijk Educatie).

Voor deze BOL MBO niveau 4 opleiding wordt u door ons ingeschreven bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO brengt wettelijk lesgeld in rekening zolang u staat ingeschreven. Voor meer informatie zie www.duo.nl.

Aanmelden

Om u aan te melden of voor meer informatie, klikt u hier