Schipper Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW)

STC B.V.

Type: Opleiding / Sector(en): Zeevaart

Er is een strikte (inter-)nationale wet- en regelgeving voor de zeescheepvaart. Daarnaast dienen training voor zeevarenden met regelmaat te worden herhaald. Alle STCW trainingen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport / divisie scheepvaart.

De lesstof bestaat uit algemene, nautische en technische onderdelen, zoals vermeld in het kwalificatiedossier van deze opleiding. Deze worden in dagonderwijs klassikaal en tijdens de praktijklessen in groepsverband aangeboden. Gedurende de opleiding worden regelmatig Proeven van Bekwaamheid (examens) afgenomen. De volgende trainingen zijn verplichte onderdelen voor het behalen van dit diploma:

 • Basic Training
 • Medical First Aid
 • Marcom B

Onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV) van 180 stagedagen waarin aan boord, onder begeleiding van de daarvoor aangewezen persoon (de z.g. mentor), een BPV-boek wordt bijgehouden. De BPV dient volbracht te worden aan boord van een door VTL erkend leerbedrijf. Deze erkende leerbedrijven kunnen gevonden worden op www.stagemarkt.nl. Wij adviseren u om voor het begin van de opleiding een stageplaats te regelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. Na de stageperiode wordt u uitgenodigd voor een eindgesprek. Met dit diploma is het mogelijk door te stromen naar de opleiding Stuurman Werktuigkundige Kleine Schepen (zie cursusbeschrijving KOKS) of Stuurman Kleine Schepen (zie cursusbeschrijving KOKS-S) of Scheepswerktuigkundige Kleine Schepen (zie cursusbeschrijving KOKS-W).

Bijzonderheden

Vooraf insturen:

 • 2 pasfoto’s (met naam en geboortedatum op achterkant);
 • Kopie paspoort;
 • Kopie geldig medisch keuringsbewijs zeevaart;
 • Kopieën van alle relevante diploma’s, cijferlijsten en certificaten;
 • Kopieën monsterboekje (blz. 1+2 en vaartijd) of vaartijdverklaring(en) (indien in bezit);
 • Kopie geldig vaarbevoegdheidsbewijs Rating/Matroos (indien in bezit).

Na afronding opleiding

Na het met goed resultaat afsluiten van de Proeven van Bekwaamheid, de STCW-trainingen en de beroepspraktijkvorming (BPV) ontvangt u het MBO niveau 2 diploma SMBW. U kunt hiermee de vaarbevoegdheid aanvragen voor stuurman tot 500 GT of tweede werktuigkundige schepen met minder dan 3.000 kW voortstuwingsvermogen met de beperking tot reizen nabij de Nederlandse kust in een vaargebied dat zich uitstrekt tot de Nederlandse territoriale zee en de aansluitende zone van het Koninkrijk grenzend aan de Nederlandse territoriale zee.

Doelgroep

De schipper-machinist beperkt werkgebied (smbw) is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen tot 500 GT met een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW. Deze schepen zijn zeewaardig en hebben een vaargebied nabij de Nederlandse kust dat zich uitstrekt tot de Nederlandse territoriale zee en de aansluitende zone van het Koninkrijk grenzend aan de Nederlandse territoriale zee.

Vooropleiding

Een geldig medisch keuringsbewijs voor de zeevaart. Zonder geldig keuringsbewijs kunt u niet deelnemen aan de vereiste STCW trainingen. Minimum leeftijd 21 jaar.

Duur

+/- 19 lesweken van maandag t/m vrijdag. Tevens enkele avonden en zaterdagen les.

Lestijden maandag t/m zaterdag van 08.30 uur - 16.15 uur. Lestijden avonden tot 22.00 uur.

Locatie

Rotterdam

Kosten

4.461,00 Euro.

Overzicht kosten:

 • Opleidingskosten (STC B.V.)
 • Wettelijk lesgeld per schooljaar (DUO)
 • Boeken en materialen (Van Dijk Educatie)

Aanmelden

Om u in te schrijven of voor meer informatie, klik hier