Maritieme Academie Harlingen

De Maritieme Academie Harlingen is een school voor binnenvaart, kustvaart en zeevaart. Naast VMBO en MBO onderwijs verzorgt zij ook maritiem contractonderwijs.

Adres
Almenumerweg 1
8861 KM Harlingen

Telefoon
0517 - 41 23 00

E-mail
informatie@maritiemeacademie.nl

Website
http://www.maritiemeacademieharlingen.nl

Cursussen