Maritieme Academie Holland

De Maritieme Academie Holland is het samenwerkingsverband van maritieme opleidingen in Velsen, IJmuiden, Amsterdam, Sneek, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Delfzijl en Urk. De Maritieme Academie Holland is thuis in de vakgebieden binnenvaart, havenlogistiek, zeevaart, maritieme techniek, scheeps- en jachtbouw, visserij en ocean technology.

Doe je een beroepsopleiding, dan kun je binnen de academie naadloos doorstromen naar de verschillende niveaus in voorbereidend, middelbaar en hoger onderwijs. Voor professionals en bedrijven is er ook een ruim aanbod van cursussen en trainingen op maat.

Adres
​De Ruijterkade 7 | 13e etage
1013 AA Amsterdam

Telefoon
020 - 62 69 325

E-mail
info@maritiemeacademieholland.nl

Website
http://www.maritiemeacademieholland.nl

Cursussen